فاز دو


شرکت نساجی کاشمر مدرس

بنا به نتایج بدست آمده از بررسی های انجام شده توسط گروه تحقیقات بازار مانند افزایش ظرفیت تولید جهت تامین نیاز بازار ، تنوع محصول بخصوص نخ با قطر کمتر بر اساس خواسته مشتری و نیز دسترسی به بازارهای صادراتی از جمله دلایلی بود که مدیران مجموعه را بر آن داشت تا طرح توسعه (فاز دو) را در دستور کار قرار داده و عملیاتی نمایند.
دستگاه‌های فاز دو توسط شرکت ریتر ساخته و نصب و راه‌اندازی شده است. تولید روزانه این فاز 14 تن برای مصارف Knitting و Weaving می‌باشد و ضمن اشتغال‌زایی، گام بلندی در خودکفایی کشور و نیز توسعه و تقویت صادرات غیر نفتی برداشته می‌شود.