گالری


شرکت نساجی کاشمر مدرس


مراسم رونمایی تمبر، دومین همایش ملی روز جهانی پنبه
مراسم رونمایی تمبر، دومین همایش ملی روز جهانی پنبه
پنبه طلای سفید از نگاه دوربین
پنبه طلای سفید از نگاه دوربین
دومین همایش ملی روز جهانی پنبه
دومین همایش ملی روز جهانی پنبه
اولین همایش ملی روز جهانی پنبه
اولین همایش ملی روز جهانی پنبه
گواهی نامه ها
گواهی نامه ها
خط تولید
خط تولید