کارخانه جات نساجی کاشمر


تولید کننده انواع نخ پنبه ای و مخلوط


شایان ذکر است شرکت کاشمر مدرس تنها شرکت تولید کننده نخ در ایران است که دارای گواهی Spun Yarns – Com4 rotor شرکت Reiter سوئیس می باشد که این امر مجموعه را از سایر شرکتهای تولیدی متمایز می نماید.